Erbjuder teknisk förvaltning samt förebyggande underhållsarbete på tekniska installationer inom Byggautomation, kyla, värme och ventilation.
Vi har kompetens att samordna, utföra kontroll och besiktning av installationstekniska entreprenader samt erbjuder kundanpassade underhålls- eller förvaltningsavtal.

Erbjuder uppkoppling av fastighetens styr & reglersystem mot en driftcentral. Läs mer

Genomför energiutredningar och energiinventeringar med målsättning att effektivisera energiförbrukningen.

Utför Obligatorisk Ventilations Kontroll i alla förekommande ventilationssystem.

Upprättar anläggningsspecifika drift- och underhållsinstruktioner.

Vi har erfarenhet att arbeta med teknikintensiva fastigheter med hyresgästen i fokus.

Entreprenad


PPN Fastighetsteknik AB utför serviceentreprenader där kunden erhåller en tvärfacklig kompetens och full insyn vid upprättande av förslag och budget samt en anläggning levererad med funktionsansvar.