PPN AB erbjuder fastighetstekniska totallösningar som ger energieffektiva anläggningar och kan vidmakthålla systemens grundförutsättningar under en fastighets hela livslängd.

Alla projekt ska ske i samförstånd med kunden så att färdigställandetider och funktionalitet stämmer väl överens med kundens förväntningar.

- Välkomna till ett ledande företag inom fastighetsteknik!PPN Fastighetsteknik AB
Projektledning, Systemledning, Service och Underhåll